ΑΡΘΡΑ

Date Title Type
Oct 2012 Στη Ναυτική Νεφελοκοκκυγία– PDF Article
Feb 2012 Πρόσθετες απαιτήσεις της τροποποιημένης Σύμβασης STCW – PDF Article
Oct 2011 The two Coast Guards – PDF Article
Oct 2011 The new STCW 2010 enters into force on 1st January 2012 – PDF Article
Oct 2011 Ανοιχτή Επιστολή. Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδη – PDF Article
Sep 2011 The ECDIS Comes onboard – PDF Article
Nov 2010 Προς εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Στήλη Γράμματα Αναγνωστών – PDF Article
Sep 2010 2010 MANILA Διεθνής Διάσκεψη των Μερών του Ι.Μ.Ο. «STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCH KEEPING (STCW)» ΜΑΝΙΛΑ 24/06/2010 – PDF Article
Sep 2010 Ο … «Στρατηγικός Ρόλος του Δημοσίου» – PDF Article
Feb 2010 41η Σύνοδος της Υποεπιτροπής του Ι.Μ.Ο. “STANDARDS OF TRAINING AND WATCH KEEPING (STW)”
(Λονδίνο 11-15/01/2010)
– PDF
Article
Dec 2009 ΠΕΙΡΑΤΕΣ – PDF Article
July 2009 Risk Assessment and Management – Accident and Incident Investigation – PDF Newsletter
July 2009 Article by S. Ranis – PDF Article
October 2008 Maritime Educations & Training – PDF Shipping Magazine
September 2007 When the bell tolls… – PDF Newsletter
April 2007 Cheerful to be or … not to be – PDF Shipping Magazine
Aug-Sep 2006 The Lust for Power and its Harmful Consequences – PDF Shipping Magazine
June 2006 Our Global Adventure. Can we afford… – PDF Shipping Magazine
Aug-Sep 2005 Reform – Modernization – Change – PDF Shipping Magazine
Jul-Aug 2005 The Marine Beast of Burden – PDF Elnavi Magazine