Oil Tanker Record Book

Oil Tanker Record Book

0131

Το ημερήσιο αυτό μάθημα της MARPOL αποσκοπεί σε όλους τους διευθυντές της εταιρείας, στα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στην ξηρά (DPAs), αρχημηχανικούς ελεγκτές και νομοθέτες και όλοι αυτοί που επιθεωρούν τ πλοία….

Read More

Medical First Aid

primeros-auxilios-en-caso-de-infarto1

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή κατάρτισης για τους υποψηφίους οι οποίοι παρέχουν πρώτες βοήθειες επί του πλοίου, σύμφωνα με το τμήμα Α-VI / 4 παράγρ. 1 του Κώδικα STCW 2010….

Read More

Medical Care

medical care

Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα μπορείτε να συμμετέχετε αποτελεσματικά σε μια συντονισμένη ιατρική βοήθεια για τα πλοία στη θάλασσα ώστε να παρασχεθεί στον άρρωστο ή τραυματία…

Read More

Management Of Change / MOC

management-of-change

Το μάθημα διαχείρισης της αλλαγής παρέχει στους ηγέτες και τους διευθυντές με σαφείς ιδέες για το πώς να παρακινήσει τους ανθρώπους αποτελεσματικά μέσω της εταιρικής κουλτούρας ή οργανωτικές αλλαγές. Θα…

Read More

ISPS On Scene Drill & Exercises

Γυμνάσια που είναι σχεδιασμένα να εξασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι ικανό στα ανατιθέμενα καθήκοντα του και όπου εξασφαλίζει ότι δοκιμάζονται τα στοιχεία του σχεδίου ασφάλειας πλοίου απαιτούνται να διενεργούνται σύμφωνα…

Read More

ISPS Internal Auditor Course

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει μια απλή προσέγγιση για τους εσωτερικούς ελέγχους που επιτρέπει το πλοίο ή το γραφείο προσωπικού για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται…

Read More

ISO 9001-2008 & ISO 14000 Implementation & Internal Auditor Training

iso1

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει μια απλή και απλή προσέγγιση για τους εσωτερικούς ελέγχους που επιτρέπει το πλοίο ή το γραφείο προσωπικού για την εκτέλεση των καθηκόντων…

Read More

ISM Code Internal Auditor

ISM

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει μια απλή προσέγγιση για εσωτερικούς ελέγχους που επιτρέπει το προσωπικο πλοίοy ή τοy γραφείοy για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από…

Read More