Basic Training for Oil Tanker & Chemical Tanker Cargo Operations

OIL TANKER & CHEMICAL TANKER CARGO OPERATIONS

Υπό την προϋπόθεση ότι o ναυτικος είναι κάτοχος κατάλληλου πιστοποιητικού και άλλων προσόντων σύμφωνα με τον κανονισμό του τμήματος Α-VI / 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών του 1978, όπως έχει τροποποιηθεί, όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα μπορεί να υπηρετήσουν σκάφους πετρελαίου και δεξαμενόπλοια χημικών προϊόντων.

Πιστοποιητικό Μαθημάτος
Σε όλους όσους έχουν τα κατάλληλα προσόντα απο το προγραμμα Βασική εκπαίδευση για το πετρέλαιο και το δεξαμενόπλοιο χημικές λειτουργίες φορτίου σύμφωνα με τον κανονισμό V/1-1 τις παραγράφους 1 ή 2 πρέπει να εκδοθεί με ένα κατάλληλο πιστοποιητικό εκπαίδευσης.