Proficiency in Fast Rescue Boats

rescue boats

Το μάθημα στοχεύει στην παροχή κατάρτισης για τους υποψηφίους που έχουν οριστεί να αναλάβουν την λειτουργία του σκάφους διάσωσης, σύμφωνα με την STCW τμήμα Α-VI / 2 παράγρ. 7 παρ. 10.

Πιστοποιητικό
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων και την απόδειξη της επαγγελματικής επάρκειας εκδίδεται πιστοποιητικό σύμφωνα με τον κανονισμό VI / 2 παράγρ. 2 πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του έχει εκπληρώσει τα πρότυπα ικανότητας που ορίζονται στον πίνακα Α-VI / 2 παράγρ. 7 παράγρ. 10 της STCW του 2010.