Training for Personnel Serving on Board Passenger Ships

Το μάθημα αυτό στοχεύει να ικανοποιήσει τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις για την εκπαίδευση των πλοιάρχων, αξιωματικών, κατώτερων ναυτικών και λοιπού προσωπικού επιβατηγών πλοίων και επιβατηγών ro-ro σύμφωνα με τον κανονισμό V / 2 παράγρ. 4,5,6 και 7 και καθορίζονται στα τμήματα κώδικα STCW Α-V / 2 παράγρ. 1,2,3 και 4.

Πιστοποιητικό Μαθημάτων
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος εκδίδεται πιστοποιητικό στοιχείων σε κάθε άτομο που τα προσόντα του είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του reg. V / 2 της σύμβασης STCW για τα επιβατηγά πλοία.